Arrangøren

Dibs Payment Services A/S
Edvard Thomsens Vej 10,6
2300 København S
CVR: 21158909

Kontaktperson: lars Dalsted
Telefon: 70203077
E-mail: salg@dibs.dk


Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

DIBS A/S
Edvard Thomsens Vej 10,6
2300 København S

Tlf: 70 20 30 77
Email: salg@dibs.dk
CVR: 21158909

Herefter benævnt DIBS A/S

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DIBS A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) eller fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at DIBS A/S opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

DIBS A/S overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

DIBS A/S videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

DIBS A/S har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. FORTRYDELSESRET

DIBS A/S fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via DIBS A/S's onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

DIBS A/S har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Københavns Byret.